• สถานการณ์น้ำ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2559

  สถานการณ์น้ำ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2559

 • สวัสดิการสังคม จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2559

  สวัสดิการสังคม จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2559

 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัด (ณ ราคาประจำปี) พ.ศ. 2558

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัด (ณ ราคาประจำปี) พ.ศ. 2558

 • มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ

  มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ

 • สถิติพลังงาน ปี 2558

  สถิติพลังงาน ปี 2558

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.