อำลา - เกษียณอายุราชการ

อำลา - เกษียณอายุราชการ

       เมื่อวัน 30 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ร่วมกันแสดงความเคารพ นางสาวพรทิพย์ สมวงศ์ สถิติจังหวัดนครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม...

เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

การสัมมนาเรื่อง

 "เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์" อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • อำลา - เกษียณอายุราชการ

    อำลา - เกษียณอายุราชการ

  • ลงพื้นที่ตรวจ(MICS 5)

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่

  • เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

    เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้าง