เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

การสัมมนาเรื่อง

 "เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์"

อ่านเพิ่มเติม...

ม ปลาย่าง

ม ปลาย่าง

 สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา 

โดย นางสาวพรทิพย์ สมวงศ์ สถิติจังหวัดนครราชสีมา 

นำอาหารร่วม โครงการ รื้อถอนร้านอาหารบริเวณ"มอปลาย่าง... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ประชุมทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

      สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมาได้นำเสนอ ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

    เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้าง

  • ม ปลาย่าง

    ม ปลาย่าง

  • ICT ชุมชน

  • ประชุมทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

    ประชุมทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด