อบรมเจ้าหน้าที่ระดับแจงนับทั้ง 32 อำเภอ โครงการผู้มีรายได้น้อย

อบรมเจ้าหน้าที่ระดับแจงนับทั้ง 32 อำเภอ โครงการผู้มีรายได้น้อย

    เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมาได้ทำการอบรมเจ้าหน้าที่ระดับแจงนับทั้ง 32 อำเภอ เพื่อเตรียมความหร้อมก่อนการสำรวจข้อมูลโครงการผู้มีรายได้น้อยของจังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมชี้แจง ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560

จัดอบรมชี้แจง ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560

     เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 60 สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมาได้จัดอบรมชี้แจง ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 ณ กศน. อเมือง จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดนครราชสีมา เปิดหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

สถิติจังหวัดนครราชสีมา เปิดหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

     วันที่ 7 เม.ย. 2560 นางจิรพา กุลชาติวิชิต สถิติจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการเปิดหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ กศน. อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...
  • อบรมเจ้าหน้าที่ระดับแจงนับทั้ง 32 อำเภอ โครงการผู้มีรายได้น้อย

    อบรมเจ้าหน้าที่ระดับแจงนับทั้ง 32 อำเภอ โครงการผู้มีร

  • จัดอบรมชี้แจง ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560

    จัดอบรมชี้แจง ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ โครงการสำรวจข

  • สถิติจังหวัดนครราชสีมา เปิดหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

    สถิติจังหวัดนครราชสีมา เปิดหลักสูตรความเข้าใจดิจิท

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.