ข่าวมาใหม่

ข่าวยอดนิยม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งพนังงานสถิติ และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 และประเมินสมรรถนะครั้งที่2 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งพนักงานสถิติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 2
เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งพนักงานสถิติ ดังนี้

-ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานสถิติ จำนวน ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงา

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะครั้งที่

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ แล

  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการใ