ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานสถิติ จำนวน ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ แล

  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการใ

  • สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

  • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

    ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด