• ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

  • ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว กค. 2558

  • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

  • เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

    เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้าง