พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการสำนักงานสถิติจังห

Previous
Next
  • พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นพนักงานร

  • ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบสัมภาษณ์เพื

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.