กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

"

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ไปร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ที่ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

"

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

Previous
Next
  • กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

  • พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นพนักงานร

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.