ร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

   เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2560 เวลา 15.00 น. นางจิรพา กุลชาติวิชิต สถิติจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญ ตักบาตรในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชการที่ 9 ค่ายสุรนารี

ร่วมทำบุญ ตักบาตรในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชการที่ 9 ค่ายสุรนารี

   เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2560 นางจิรพา กุลชาติวิชิต สถิติจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำบุญ ตักบาตรในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชการที่ 9 ค่ายสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาฯ

ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาฯ

   เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2560 นางจิรพา กุลชาติวิชิต สถิติจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย น.ส.สมบูรณ์ ชาลีวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ได้เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง "การพัฒนาพื้นที่หนึนเสริมขีดความสามารถภาคการเกษตรและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดนครราชสีมา และเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย : พัฒนาโจทย์และข้อเสนอ การวิจัยเพื่อรองรับแหล่งทุนต่างๆ ณ ห้องประชุมเศาวนิต เศาณานนท์ มหาวิทยาลั... อ่านเพิ่มเติม...

 • ร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

  ร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธร

 • ร่วมทำบุญ ตักบาตรในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชการที่ 9 ค่ายสุรนารี

  ร่วมทำบุญ ตักบาตรในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)

 • ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาฯ

  ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาฯ

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.