แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (E-Training เขียนโดย admin 281
ครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 275
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เขียนโดย admin 217
เพจสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย admin 275
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ด่วน!!! เขียนโดย admin 173
เอกสารDownload เขียนโดย admin 246
ติดตามความก้าวหน้า จัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ ระดับ อปท. เขียนโดย admin 252
แบบสอบถาม เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขียนโดย admin 221
รายงานการสำรวจโครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย admin 306
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ขอเลื่อนกำหนดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 281

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.