แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมทำบุญ ตักบาตรในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชการที่ 9 ค่ายสุรนารี เขียนโดย admin 155
ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาฯ เขียนโดย admin 136
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 122
ตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ณ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เขียนโดย admin 114
สำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทย ปี 2560 เขียนโดย admin 193
มอบอุปกรณ์ และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารตามกฎกระทรวง ฯ ให้แก่คนพิการ เขียนโดย admin 88
โครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เขียนโดย admin 152
โครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เขียนโดย admin 106
ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย admin 121
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 122

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.