แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรม จุดเทียน เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13/ต.ค/2563 เขียนโดย admin 511
กิจกรรม ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13/ต.ค/2563 เขียนโดย admin 467
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13/ต.ค/2563 เขียนโดย admin 522
กิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13/ต.ค/2563 เขียนโดย admin 474
มาทำสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสำมะโนประชากรและเคหะ #ยุคโควิด19 (2 ต.ค 2563) เขียนโดย admin 537
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4 (1 ต.ค 2563 ) เขียนโดย admin 483
วันน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 (29 ก.ย. 2563) เขียนโดย admin 670
วันอันเชิญธงชาติไทย (28 ก.ย. 2563) เขียนโดย admin 611
กิจกรรมสนับสนุนเครือข่าย มาดี ร่วมสานสัมพันธ์มาดี รุ่นที่ 10 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย admin 458
กิจกรรมสนับสนุนเครือข่าย มาดี ร่วมสานสัมพันธ์มาดี รุ่นที่ 9 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย admin 670

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.