แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ปริญญาตรี) เขียนโดย admin 973
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 1391
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 114
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 202
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 155
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ปริญญาตรี) เขียนโดย admin 329
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 355
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 960
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 1458
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ เขียนโดย admin 809
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ เขียนโดย admin 664
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 921
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 636
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 666
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 1213

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.