แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 43
ภาวะการทำงานของประชากรไตรมาส 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 237
ภาวะการทำงานของประชากรไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2562 เขียนโดย admin 126
ภาวะการทำงานของประชากรไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 112
ภาวะการทำงานของประชากรไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2562 เขียนโดย admin 107
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 จังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย admin 146
ภาวะการทำงานของประชากรไตรมาส 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 115
ภาวะการทำงานของประชากรไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2561 เขียนโดย admin 108
ภาวะการทำงานของประชากรไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 718
ภาวะการทำงานของประชากรไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 408

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.