ที่ตั้งสำนักงาน

 

ศาลากลางจังหวัดชั้น 3 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-242985 โทรสาร 044-256406

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.