ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา 

    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จำนวน 2 อัตรา 

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา 

    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  

      วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มีประสบการณ์ทำงานแปลงแผนข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี   จำนวน 1 อัตรา 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา 

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3  ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   

ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

 รายละเอียดเพิ่มเติม-ไฟล์ประกาศรับสมัคร จำนวน 3 อัตรา


สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.