ประกาศจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา

    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จำนวน 2 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์

    วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ     มีประสบการณ์ทำงานแปลงแผนข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี   จำนวน 1 อัตรา


การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3  ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ไฟล์ประกาศรับสมัคร 

click

จำนวน 3 อัตรา

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.