ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

nkrat10012562


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
     ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์     0-4424-2985  ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.