ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

            ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  เรื่องประกาศ

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน    ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 หรือตามที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

กำหนด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 45 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร


ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

ตั้งแต่วันที่ 18  พฤศจิกายน 2563  ถึง 22 พฤศจิกายน 2563  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

(เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ชั้น 3 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ 0-4424-2985 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.