ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ

JOBnkrat1 2562

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่สถิติ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4424-2985 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.