ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

http://nkrat.nso.go.th/images/attachments/article/0/purchase.pdfประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.