ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

     ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ และได้ดำเนิน

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 นั้น

     จังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ดังต่อไปนี้

รายละเอียดชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการประเมินให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้สอบมาในวันสอบด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.