ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ

    ตามที่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา โดยได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างววันที่ 1-9 มีนาคม 2560 นั้น

    บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาในการรับสมัครแล้ว จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 รายละเอียดดังต่อไปนี้

    รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ และระเบียบการสอบ

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการประเมินให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้สอบมาในวันสอบด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.