ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ

     ตามที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ได้ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนว่างงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ นั้น

     บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ ดังนี้

     รายละเอียดรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.