ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัคร
     ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2559 - 14 มิถุนายน 2559 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
     -ไฟล์ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.