• สถิติอุบัติเหตุ 7 วันอัตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

  สถิติอุบัติเหตุ 7 วันอัตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

 • สถิติศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2559

  สถิติศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2559

 • ประชากรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2559

  ประชากรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2559

 • บทวิเคราะห์ผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ปี 2559-2560

  บทวิเคราะห์ผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร จังหวัด

 • บทวิเคราะห์ผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560

  บทวิเคราะห์ผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดนครราชสี

Previous
Next

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 15 ตุลาคม 2557

กิจกรรมส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน

                        วัตถุประสงค์ในการสำรวจครั้งนี้เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนต่อ“โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ความพึงพอใจต่อการให้บริการต่างๆตามโครงการฯ แก่ประชาชน และให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการตลอดจนความคาดหวังของประชาชนในหมู่บ้านชุมชน ที่มีต่อจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้จังหวัดได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการบริการได้ดียิ่งขึ้น ดำเนินการสำรวจในวันที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนจอมทองวิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลจรเข้หิน  อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

             99 

                                 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.