• สถิติพลังงาน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560

  สถิติพลังงาน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560

 • ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 จังหวัดนครราชสีมา

  ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 จังหวัดนครราช

 • การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2561

  การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2561

 • การสำรวจ​ภา​​วะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 2/2​​​​​561

  การสำรวจ​ภา​​วะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีม

 • สถานการณ์ขยะจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2560

  สถานการณ์ขยะจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2560

Previous
Next

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 15 ตุลาคม 2557

กิจกรรมส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน

                        วัตถุประสงค์ในการสำรวจครั้งนี้เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนต่อ“โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ความพึงพอใจต่อการให้บริการต่างๆตามโครงการฯ แก่ประชาชน และให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการตลอดจนความคาดหวังของประชาชนในหมู่บ้านชุมชน ที่มีต่อจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้จังหวัดได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการบริการได้ดียิ่งขึ้น ดำเนินการสำรวจในวันที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนจอมทองวิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลจรเข้หิน  อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

             99 

                                 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.