ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งพนักงานสถิติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิณสมรรถนะครั้งที่ 2
เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งพนักงานสถิติ ดังนี้

-ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานสถิติ จำนวน ... อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

BIKE FOR DAD

BIKE FOR DAD

                  

จังหวัดนครราชสีมา 11 ธันวาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะครั้งที่

  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการใ

  • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

    ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

  • BIKE FOR DAD

    BIKE FOR DAD